بيمارستان هفده شهريور آمل
۱۴۰۱ دوشنبه ۱۳ تير
br ENGLISH
مديريت پرستاري

معصومه قنبری

مدیر خدمات پرستاری
 
 
            شماره تماس داخلی :      2258                
 محبوبه قربان زاده
 
سوپروایزر بالینی و مسئول پیگیری امور بیماران

 
شماره تماس داخلی : 2281
 
 
فهیمه سلیمانی
سوپروایزر آموزشی
 

 
شماره تماس داخلی :2280
1400/09/28
Powered by DorsaPortal