بيمارستان هفده شهريور آمل
۱۳۹۹ دوشنبه ۵ آبان
br ENGLISH
ارتباط با ما

بيمارستان 17 شهريور آمل در راستاي ارتقاي سطح كيفي بيمارستان آماده دريافت شكايات ،پيشنهادات و انتقادات  گيرندگان خدمت مي باشد.

مسئول رسيدگي به شكايات ،پيشنهادات و انتقادات بيمارستاني در ساعات اداري سركار خانم پروانه عسكري سوپروايزر باليني بيمارستان بوده و در ساعات غير اداري سوپروايزر هاي كشيك بيمارستان آماده دريافت و رسيدگي به هرگونه شكايات ،پيشنهادات و انتقادات مي باشند .

 
 

شماره تماس  بيمارستان :                                      4-44224001- 011

سامانه پيامكي بيمارستان :                                  30007546828282 
1395/08/04
Powered by DorsaPortal