بيمارستان هفده شهريور آمل
۱۴۰۱ دوشنبه ۱۳ تير
br ENGLISH
دندان پزشکی

نام واحد:                                       دندانپزشكي  

     سال شروع بكار واحد :                    1385

     شيفت كاري :                                   صبح و عصر

     تعداد خط تلفن :                             يك خط داخلي                      مساحت : 97 متر

         ***************** تجهيزات وامكانات ***************

 

  يونيت دندانپزشكي :                      3    دستگاه                         

  دستگاه اكسيژن:                              1     عدد

  فور   :                                                 1    دستگاه

 تابوره :                                                     3     عدد

  ترالي متحرك :                                  3   عدد

 برانكارد :                                           1   دستگاه

 دستگاه راديوگرافي دندان    :       1  عدد

 باكس ظهور و ثبوت    :                     1  عدد

اتوکلاو                                                   1 دستگاه

                                                                                                        

                                          *********  كادر شاغل  ************

        دندانپزشك زن رسمی  :                          1 نفر                                   

        دندانپزشك مرد طرحی :                          1 نفر   

1394/07/08
Powered by DorsaPortal