بيمارستان هفده شهريور آمل
۱۴۰۱ دوشنبه ۱۳ تير
br ENGLISH
ارتوپدی

نام بخش :                  ارتوپدي                                           تخت فعال :             31  تخت             

   سال شروع بكار:       از زمان تاسيس بيمارستان                          مساحت : 593 متر

 

     تجهيزات وامكانات                                                           كادرشاغل

**************                       ***************

كامپيوتر:                  1 دستگاه                          پزشك متخصص ارتوپدي:                    5 نفر

ساكشن :                  1  دستگاه                         كارشناس پرستاري  زن رسمي:              1 نفر

آمبوبك :                      2 عدد                              كارشناس پرستاري زن  قراددادمعین  :     13 نفر

ترالي اورژانس :         1  عدد                              كمك بهيارمرد:                                       3 نفر         اكسيژن مانومتر  :      3 عدد                                   كمك بهيار زن :                                   2 نفر    الكتروشوك :             1  دستگاه                          خدمتگزارمرد:                            3 نفر   

EKG  :                  1  دستگاه                       منشی مرد     1 نفر   

 

1394/07/08
Powered by DorsaPortal