بيمارستان هفده شهريور آمل
۱۴۰۱ دوشنبه ۱۳ تير
br ENGLISH
جراحی اعصاب

نام بخش :              جراحي مغزواعصاب                تخت فعال  :  17  تخت

                                   

        سال شروع بكار:    سال 1372                            مساحت : 240 متر

 

     **************  تجهيزات وامكانات   ***************   

ترالي اورژانس

1 عدد

دستگاه الكتروشوك

1 دستگاه

لارنگوسكپ

1 عدد

برانكارد

1 عدد

اكسيژن مانومتر

3 عدد

ويلچر

1 عدد

ساكشن پرتابل

1 عدد

دستگاه ECG

1 دستگاه

ساكشن ديواري

4 عدد

كامپيوتر

2 دستگاه

مانومنر ديواري اكسيژن

3 دستگاه

بخور

2 دستگاه

مانيتورينگ قلبي

8 دستگاه

 

 

****كادر شاغل****

پزشك متخصص جراحي مغزواعصاب

2 نفر

كارشناس پرستاري قراردادی

7 نفر زن

بهيار

1 نفر زن

خدمتگزار

مرد 3 نفر ،

كارشناس پرستاري رسمي پیمانی

زن 1 نفر ، مرد 1 نفر

 

 

 

1394/07/08
Powered by DorsaPortal