بيمارستان هفده شهريور آمل
۱۴۰۱ دوشنبه ۱۳ تير
br ENGLISH
گوش و حلق و بینی و چشم و داخلی

 

      نام بخش :E. E .N.T                   و  داخلي               تخت فعال :        26تخت

     سال شروع بكار:        E.N.T    سال  1354                 چشم 1360    ،        داخلي 1380

       مساحت : 394 متر

 

 

     تجهيزات وامكانات                                             كادرشاغل

كامپيوتر:              1 دستگاه                     پزشك متخصص گوش وحلق وبيني :                  4 نفر 

اتوسكپ :             1 دستگاه                      پزشك متخصص چشم :                                     4 نفر

ترالي اورژانس:       1 عدد                              پزشك داخلي :  2 نفر  ، پزشك متخصص عفوني :   1 نفر                                      

دستگاه شوك :      1 دستگاه                     كارشناس پرستاري زن رسمي :  3 نفر    طرحي :    2 نفر

ميكروسكوپ (معاينه گوش ):   1 دستگاه        بهيار زن :         1 نفر           

بخش داخلي : سوزنهاي بيوپسي                            خدمتگزار مرد:   3 نفر     

(كبد،پلور،مغزاستخوان ،آسپيراسيون مغزاستخوان )      منشي  مرد :             1 نفر

دستگاه EKG          1 عدد

دستگاه دراپر            1 عدد

1394/07/08
Powered by DorsaPortal