بيمارستان هفده شهريور آمل
۱۴۰۱ دوشنبه ۱۳ تير
br ENGLISH
رسالت بيمارستان

بيانيه رسالت بيمارستان

بيمارستان 17 شهريور آمل ، وابسته به دانشگاه علوم پزشكي مازندران به منظور تامين،تضمين و ارتقاء بهبود سلامت آحاد مردم و درمان سريع  و همه جانبه بيماران اورژانسي و مصدومين حوادث و سوانح و ارائه خدمات درماني تخصصي درمانگاهي به صورت سرپايي و بستري و ارتقاء مستمر كيفيت فعاليت ها از نظر انطباق با استاندارد هاي ملي درماني ،ضمن هماهنگي و همكاري با ساير مراكز بهداشتي و درماني از طريق جذب و به كار گيري نيروهاي متخصص و تامين پزشكان عمومي وساير پرسنل مورد نياز ،تهيه امكانات و تجهيزات تشخيصي ،درماني،آموزشي و توسعه اي تاسيس شده و اداره مي گردد.

1395/08/04
Powered by DorsaPortal