بيمارستان هفده شهريور آمل
۱۴۰۱ دوشنبه ۱۳ تير
br ENGLISH
پزشكان عمومي

دکترمهدی سیفی پاشا

دکتر علیرضا عابدینی

دکتر عباس قاسم پور

دکتر احمد نوری پور

دکتر اسکندر بابا تبار درزی

دکتر آرش گرجی راد 

دکتر عباس وشتانی
 دکتر غلام رضا امین زاده

دکتر ابراهیم یزدان پرست

 دکتر سپیده فرزانه

دکتر سید عباس علوی

 دکتر سید علی ترابی نیاکی

دکتر محمدرضا قنبری
 

 
 
 

1400/09/28
Powered by DorsaPortal