بيمارستان هفده شهريور آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۲۱ ارديبهشت
br ENGLISH
پزشكان عمومي

 دكتر مهدي سيفي پاشا           

 دكتر عليرضا عابديني

دكتر عباس قاسم پور

دكتر احمد نوري پور

دكتر ماشاءالله شيرزاد

دكتر اسكندر بابا تبار درزي

دكتر آرش گرجي راد 

دكتر عباس وشتاني
 
دكتر غلام رضا امين زاده

دكتر ابراهيم يزدان پرست

1398/10/30
Powered by DorsaPortal