بيمارستان هفده شهريور آمل
۱۴۰۱ دوشنبه ۱۳ تير
br ENGLISH
تروماي قفسه سينه

تروماي قفسه سينه و مراقبت پرستاري آن

 
 صدمات قفسه سينه بسته به اين كه كدام قسمت از مكانيسم پيچيده قلبي-ريوي رادرگير كند باعث اختلالات جزئي تا شديد مي گردند. تروماهاي قفسه سينه ممكن است توسط ضربه هاي ناقد ( گلو ، چاقو) و يا غيرناقد ( بدون نفوذ به داخل قفسه سينه) باشند.

 درتروماي غيرنافذ نيروي شديدي كه به قفسه سينه وارد ميشود موجب بروز صدمات مختلف در ساختمان هاي درون قفسه سينه مي گردد.

شكستگي دنده:

شايعترين صدمه قفسه سينه است كه درمراقبت از اين بيماران بايد كاملاً احتياط نمود زيرا دنده شكسته ممكن است به ريه صدمه بزند. دنده هاي پنجم تا نهم بيشتر مي شكنند و اگر شكستگي به سمت داخل فرورفته باشد ممكن است لبه تيز شكستگي به ريه ، طحال و كبد صدمه بزندو همين طور باعث هموتوراكس ، نيوموتوراكس و هموپنوتوراكس گردد.

علائم:

درد درمحل ضربه ، تشديد درد هنگام دم تنگي نفس ، افزايش تعداد تنفس ، خروج خون همراه با سرفه ، كاهش فشار خون ، سياه شدن لب و بسترناخن ها ، اختلال در اتساع طبيعي قفسه سينه ( غير قرنيه بودن قفسه سينه هنگام دم) كاهش هوشياري ، افزايش درد در قفسه سينه.

نكته: شكستگي دنده در اطفال به علت انعطاف پذيري قفسه سينه شايع نيست اما در سالمندان به علت شكننده بودن استخوان ها و كاهش انعطاف پذيري قفسه سينه شايع است.

 

مراقبت و درمان:

اگر عارضه اي وجود نداشت ( هموتوراكس ، پنوموتوراكس) هدف برطرف كردن درد است  تا بتوان به شكل موثر و راحت نفس كشيد.

§        ناحيه مصدوم را با دست نگه داشته يا حوله اي دور سينه بسته و تنفس عميق انجام دهيد و سرفه كنيد.

§        با برطرف كردن درد با مسكن طبق تجويز پزشك درد ناشي از انقباض عضلات كاهش يافته و به تنفس عميق كمك ميكند.

§        درد معمولاً 7 - 5 روز بعد برطرف ميشود.

§        اكثر شكستگي هاي دنده در مدت 3تا6 هفته بهبود مي يابند( جوش مي خورند).

زخم هاي چاقو:

زخم هاي چاقو از انواع شايع زخم هاي ناقد قفسه سينه هستند. زخم ناشي از فرور فتن اشياء برنده در سطح قفسه سينه مي تواند بسيار گمراه كننده باشد زيرا هرزخم كوچكي در سطح ممكن است باعث صدمه به ريه گردد. زخم هاي چاقو زير پنجمين فضاي بين دنده اي درموارد زياد با صدمات داخل شكم همراه هستند.وممكن است سبب خونريزي داخل شكمي گردد.

هموتوراكسپنوموتوراكس-هموپنوموتوراكس:

صدمات شديد قفسه سينه با تجمع خون در حفره قفسه سينه ( هموتوراكس) همراه هستند كه اين حالات به علت پارگي رگهاي خوني بين دنده اي لهيدگي هاي ريه ( كوفتگي ريه) نشت هوا از راه هاي هوايي به فضاي جنب ايجاد ميگردند.دراغلب موارد هوا و خون هردو در فضاي جنب جمع مي شوند كه به اين حالت هموپنوموتوراكس گويند. ريه در سمت مبتلا تحت فشار است و عملكرد طبيعي آن مختل مي شود.

علائم باليني:

·        ابتدا افزايش يافتن نبض

·        جابجايي تراشه به سمت سالم

·        ازبين رفتن صداهاي تنفسي

·        كاهش فشارخون

·        بيقراري شديد

·        كاهش نبض و درنهايت شوك

درمان:

اتساع مجدد ريه با گذاشتن لوله (كاتتر) و برقراري سيستم درناژ (تخليه) وخارج كردن خون و هوا از فضاي جنب.

 

كمك به مصدوم با:

o       كنترل مكرر علائم حياتي ( نبض ، فشارخون و تنفس)

o       وضعيت راحت براي تسهيل تنفس

o       دادن مسكن و آرام بخش در صورت تجويز پزشك

o       روش هاي غيردارويي براي ازبين بردن درد مثل انحراف فكر و ماساژ.

آموزش و ترخيص بيمار:

1.      استفاده از عضلات كمكي در تنفس كاهش يابد.

2.      تمرينات تنفس عميق و استفاده از اسپيرومتر تشويقي

3.      تا بهبودي كامل كارسنگين انجام ندهيد.

4.      ازكساني كه بيماري عفوني و يا آنفولانزا دارند دوري كنيد.

عوارض: مرگ ، عفونت ، محدوديت تنفسي

منافع: بهبود و درمان قطعي

1398/07/20
Powered by DorsaPortal