بيمارستان هفده شهريور آمل
۱۴۰۱ دوشنبه ۱۳ تير
br ENGLISH
لوله داخلي ((دبل جي ))

 (( بيماران داراي لوله داخلي (( دبل جي

 
 شما اكنون لوله اي داخل بدن خود داريد به نام دبل جي كه قابل رويت براي شما نيست . اين لوله باريك و نرم بطور موقت جهت خروج بهتر ادرار از كليه شما گذاشته شده است لطفا به نكات زير توجه فرمائيد .

لوله دبل جي حدود  3 تا 6 هفته بايد در بدن شما باقي بماند ،مگر آنكه پزشك معالج شما در مورد زمان خروج دبل جي بر اساس شرايط شما نظر ديگري داشته باشد .

در صورت عدم توجه شما به خروج اين لوله ممكن است اطراف اين لوله سنگ تشكيل شود و يا دچار عفونت كليه و دستگاه ادراري شويد .

لطفاٌ از دويدن و جست و خيز يا كارهاي سنگين پرهيز نمائيد زيرا ممكن است دچار خونريزي ادراري و سوزش تشديد يافته شويد

در صورت شديد بودن خون در ادرار ابتدا چند ساعت استراحت كنيد و مايعات بيشتري مصرف نمائيد

در صورت عدم بهبود با پزشك خود يا بيمارستان تماس بگيريد .

سعي كنيد ادرار خود را نگه نداريد و  بدون احساس دفع  ادرار هر 2 ساعت يكبار به تخليه آن اقدام نمائيد

وجود لوله(( دبل جي)) در داخل بدن شما ممكن است سبب  درد پهلو حين ادرار كردن و تكرر ادرار شود .  جهت رفع درد و تكرر ادرار مي توانيد از داروهاي تجويز شده استفاده كنيد. 

1398/07/20
Powered by DorsaPortal