بيمارستان هفده شهريور آمل
۱۴۰۱ دوشنبه ۱۳ تير
br ENGLISH
تراكئوستومي

تراكئوستومي

 
 ايجاد يك راه هوائي مصنوعي(به شكل حفره يا سوراخ )در جلوي گردن كه ممكن است موقت يا دائم باشد

موارد استفاده از باز كرده راه هوايي

·        نياز به راه هوائي طولاني مدت

·        انسداد راه هوائي در حلق و دهان

·        خونريزي راه هوائي در حلق و دهان

·        شكستگي حنجره ويا ناي

·        سوختگي راه هوائي

مزاياي باز كرده راه هوايي

 براي بيماراني كه تحت تنفس بادستگاه قرار دارند شامل

·        با توجه به كوتاه بودن طول لوله وپهن  بودن لوله تراكئوستومي تحمل آن بهتر است

·        احتمال انسداد لوله تراك توسط ترشحات ريه  كمتر است

·        ساكشن ترشحات راحتر است

·        اتصال آن به دستگاه تنفس مصنوعي  ساده تر است

عوارض تراكئوستومي

1-    كوتاه مدت شامل :

-        خونريزي

-        وجود هوا بين فضاي قفسه سينه و ريه

 

-        وجود هوا در زير پوست

-        صدمه عصب ه حنجره

2-    بلند مدت :

- عفونت

- انسداد راه هواي به علت تجمع ترشحات

- سوراخ  بين ناي  و مري

- ا نسداد

- سياه شده ناي

لوله تراكئوستومي از نظر اندازه ، جنس ونوع مختلف مي باشد لوله هاي تراك ممكن است پلاستيكي و فلزي باشد

تمامي لوله هاي تراكئوستومي بزرگسال كه پلاستيكي مي باشند باد كنك  دارند پس از جا يگذاري لوله تراكئوستومي با د كنك  باد شده ولوله را با نواري به دور گردن بيمار ثابت مي كنند .سوراخ  محل ورود لوله بايد به صورت ا ستريل با سرم  نرمال سالين شسته و با گاز خشك پانسمان شود ساكشن ناي از راه لوله تراكئوستومي نيز بايد به صورت استريل انجام شده و براي هر بار ساكشن سوند  آن تعويض شود

مراقبت از بيمار داراي تراكئوستومي    

. مهمترين اصل جلو گيري  از عفونت شستن به موقع وصحيح دست ها و رعايت نكات استريل  در مراقبت از اين بيماران مي باشد .

 

تغذيه بيمارن داري لوله تراكئوستومي

اگربيمار هوشيار باشد

 مي تواند از طريق دهان تغذيه شود بايد باد كنك  تراك در هنگام غذا خوردنبا 2 سي سي هوا  پر باشد 0

در بيماران غير هوشيار از طريق سوند معده يا سرم خوراكي تغذيه مي شوند

خارج كردن لوله تراكئوستومي

دو روش وجود دارد

-        روش تدريجي

-        روش سريع

درروش تدريجي به مرور لوله تراك با سايز كوچكتر جابجا مي شود وبيمار به سمت استفاده مجدد از راه هوائي طبيعي سوق داده مي شود 0

درروش سريع بعد از اطمينان از ثابت بودن وضعيت بيمار ، لوله تراك سريعاً خارج شده وبيمار از راه هوائي طبيعي خود جهت تنفس استفاده مي كند 0

پس از خارج ساختن لوله روي ان ناحيه توسط يك گاز استريل  خشك پوشانده مي شود 0 وپانسمان بايد دو بار در روز تعويض ومحل سوراخ  از نظر علائم قرمزي ورم و بسته نشدن سوراخ مورد توجه قرار گيرد.

1398/07/20
Powered by DorsaPortal