بيمارستان هفده شهريور آمل
۱۴۰۱ دوشنبه ۱۳ تير
br ENGLISH
كوله سيستيت و كوله سيستكتومي

كوله سيستيت و كوله سيستكتومي

 
 

كوله سيستيت ورم  حاد يا مزمن كيسه صفرا است كه بيشتر به علت سنگ هاي صفراوي ايجاد ميشود ورم  كيسه صفرا اغلب با درد ناحيه راست و بالاي شكم همراه بوده و به پشت وشانه راست كشيده ميشود.

كوله سيستكتومي به عمل برداشتن كيسه صفرا كه ممكن است از طريق جراحي شكم ( كوله سيستكتومي باز و يا به روش بسته ( لاپراسكوپي) انجام شود،گفته  ميشود

آموزش پس از عمل جراحي

72 ساعت پس ازعمل با اجازه پزشك ميتوانيد حمام كنيد پس از استحمام نياز ي به پانسمان نبوده وروي زخم ميتواند باز باشد.

درصورت سخت شدن اطراف محل عمل ، بروز تب لرز، درد شديد و پايدار،افزايش ضربان قلب، تنگي نفس،تهوع و استفراغ، رنگ پريدگي، زردي ،خارش ، فقدان حركات روده ، نفخ و اتساع شكم، مدفوع سفالي رنگ ،ادرار تيره ،تعريق فراوان و تورم سريعاً به پزشك مراجعه كنيد.

درصورت سرفه هاي شديد با دست روي محل عمل را نگه داريد.

داروها را طبق دستور مصرف نمائيد.

فعاليت پس ا زعمل

جراحي به روش باز

براي بلند كردن اجسام سنگين و انجام كارهاي سخت و ورزش هاي سنگين براي 4تا6 هفته يا بيشتر خودداري كرده و با پزشك خود مشورت كنيد توصيه ميشود پس از دوره هاي خستگي ، استراحت كنيد و برحسب ميزان تحمل خود به تدريج فعاليت هاي خود را افزايش دهيد.

روش لاپاراسكوپي

بيمار را به افزايش تحرك جهت كاهش نفخ شكم تشويق كنيد.

انجام فعاليت هاي معمول پس از 2 روز ممكن خواهد بود براي بلند كردن اجسام سنگين و انجام كارهاي سخت و ورزش هاي سنگين براي حداقل يك هفته خودداري كرده و با پزشك خود مشورت كنيد.

آموزش نگهداري از درون

در صورت وجود لوله جهت خروج ترشحات ،

لوله و كيسه تخليه اي را جدا نكنيد

از پيچ خوردن لوله ها جلوگيري نمائيد

در هنگام تخليه كيسه دستها را شسته ورابط را با الكل تميز كنيد كيسه را در داخل ظرف خالي كنيد ، آن را دوباره متصل كرده رابط را تميز كنيد و ميزان ترشحات را اندازه گيري كرده و مقدار آن را ثبت كنيد.

محل خرو لوله ، بايد روزانه از نظر تراوش و يا نشت ، قرمزي، درد وتورم بررسي شود محل را با آب وصابون شسته و پانسمان را تعويض كنيد. لوله را 1 ساعت قبل و بعد از غذا كلامپ كنيد

رژيم غذايي

غذاي چرب بلامانع است.

بهتر است از تعدد دفعات غذا خوردن زياد با مقار  مختصر استفاده شود.

مراقبتهاي پيگيري

در صورت داشتن نمونه پاتولوژي يا آسيب شناسي ده روز پس از عمل به آزمايشگاه بيمارستان مراجعه كنيد.

در زمان هاي تعيين شده به پزشك مراجعه نمائيد

عوارض و خطرات احتمالي عمل:

عفونت زخم- خونريزي بسته شدن مجاري صفراوي  

منافع:

كاهش درد

 

1398/07/20
Powered by DorsaPortal