بيمارستان هفده شهريور آمل
۱۴۰۱ دوشنبه ۱۳ تير
br ENGLISH
گاواژ
گاواژ (تغذيه از راه لوله)
 
 هدف از گذاشتن سوند معده

1-    حفظ وبرقراري وضعيت غذائي

2-    دادن داروها

روش صحيح گاواژكردن

-        بيمار را در صورت هوشياري از برنامه مورد نظر مطلع كنيد

-        خلوت بيمار را فراهم كنيد

-    در صورت امكان بيمار را در وضعيت نشسته در تخت يا سر تخت را در زاويه 90 درجه و به پهلوي راست قرار دهيد

-        از قرار داشتن سوند در محل ،اطمينان حاصل كنيد

-        دستها را بشوئيد

-        سرنگ را به سوند معده وصل نموده مقداري از محتويات معده را درون سرنگ بكشيد

-        مقدار غذاي باقيمانده در معده را بررسي كنيد

-        محتويات معده را با سرنگ بكشيد  و مقدار آن را اندازه گيري نمائيد

-        اگرحجم باقيمانده از 150 سي سي بيشتر بود تغذيه بعدي به تعويض انداخته شود

-        گاهي مقدار باقيمانده در معده را از حجم تغذيه كم كرده و ما بقي آن را به بيمار گاواژ كنيد 0

-    محتويات باقيمانده را مجدداً به معده برگردانده شود زيرا عدم برگشت محتويات موجب اختلال الكتروليتي مي شود 0

طريقه گاواژ غذا از راه سوند معده

-    قبل از غذا به بيمار تاريخ مصرف يا تازه بودن غذا را كنترل كنيد و درجه حرارت محلول تغذيه را به درجه حرارت اتاق برسانيد

-    براي دادن غذا با استفاده از سرنگ پيستون را از داخل سرنگ خارج كنيد و سرنگ را به انتهاي باز لوله وصل كنيد در اين حا ل سوند بايد با فشار انگشتان مسدود باشد تا از ورود هوا به معده جلوگيري شود 0

-        مقدار مناسبي آب براي تميز كردن لوله بريزيد تا تميز شود 0

-        قبل از تمام شدن آب محلول غذائي را داخل سرنگ بريزيد

-    با بالا ، پائين كردن سرنگ يا ايجاد فشار ملايم به جدار سوند سرعت ورود محلول به معده را كنترل كنيد 0

-        قبل از اتمام محلول غذائي 60 سي سي آب درون سرنگ بريزيد تا لوله شستشو داده شود 0

-        بعد از تمام شدن آب لوله سوند معده را كخم كنيد  و سر سوند را با در پوش ببنديد

-        بيمار حداقل تا نيم ساعت در وضعيت نشسته باقي بماند 0

توجهات لازم

·    گاواژ هر 3 ساعت انجام مي شود كه در بيماران تراكئوستومي نيم ساعت قبل و بعد از گاواژ باد كنك كوجك كنار لوله  تراكئوستومي بايد پر باشد 0

·        لوله سوند را بعد از غذا دادن در بالاي سر بيمار قرار دهيد ، در تغذيه 24 ساعته ، بيمار بايد غذاي مقوي از جمله شير ، عسل ، تخم مرغ ، دوغ و سوپ صاف شده داده شود 0

·    هنگام گاواژ لوله سوند بايد 30 درجه بالاتر از بيمار قرار گيرد تا بر اثر مركز ثقل محتويات پائين برود 0

·        محتويات تغذيه كاملاً له باشد تا تكه هاي غذا داخل لوله گير نكند 0

·    بيماران تحت درمان با تغذيه با سوند به دفعات دچار اسهال 3 بار در شبانه روزي مي شوند كه طبيعي مي باشد 0

1398/07/20
Powered by DorsaPortal