بيمارستان هفده شهريور آمل
۱۳۹۹ دوشنبه ۵ آبان
br ENGLISH
تاریخ: 1397/11/15 تعداد بازدید: 163
نگاه ويژه براي سلامت اداري و صيانت از حقوق شهروندي در بيمارستان
كميته سلامت اداري و صيانت از حقوق شهروندي بيمارستان در اتاق رياست برگزار گرديد

در راستاي پيروي از دستورالعمل هاي ابلاغي دولت در خصوص پيگيري تشكيل كميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم در بيمارستان اولين جلسه كميته با حضور اعضاي كميته در اتاق رياست برگزار گرديد . در اين جلسه اهداف و شرح وظايف كميته قرائت شد و مقرر شد بر اساس چك ليست ها و دستوراالعمل هاي ابلاغ شده در خصوص افزايش سلامت اداري و صيانت از حقوق شهروندي مراجعين مشكلات ، نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و تهديد ها شناسايي و بر مبناي آن در جلسات بعدي جهت انجام اقدامات اصلاحي مباحثه شود. 

نگاه ويژه براي سلامت اداري و صيانت از حقوق شهروندي در بيمارستان
Powered by DorsaPortal